Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca odbywa się z użyciem elektronicznego systemu naboru do szkół, które będą dysponowały wolnymi miejscami.

Zgodnie z prawem wszyscy kandydaci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca (także ci, którzy potwierdzili wolę w rekrutacji zasadniczej).

W dniach od 3 do 5 br. sierpnia kandydaci uzupełniają wnioski w systemie, korzystając z tego samego loginu i hasła dostępowego, wybierają szkoły i składają wniosek w tej szkole, która będzie szkołą I wyboru. Mogą to zrobić osobiście lub elektronicznie.

Minimalna ilość punktów kwalifikujących do przyjęcia do klas pierwszych X LO na rok szkolny 2021/22

 

klasa punktacja
1A (fr) – pol- hist- wos 155,55
1A (hisz) – pol- hist- wos 156,3
1B (niem) – mat – fiz- inf 165,95
1B (hisz) – mat – fiz- inf 165,4
1C (niem) – mat – geogr – ang 164,25
1C (ros) – mat – geogr – ang 158,45
1D (ros) – chem – biol – ang 156,75
1D (fr) – chem – biol – ang 158,65
1E (niem) – mat – wos – niem 144,35
1E (hisz) – mat – wos – hisz 152,15

 

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu