Aktualności

Propozycja składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o proponowanych/sugerowanych składkach na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że sugerowana składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 40zł miesięcznie. Klasy I i II wpłacają składkę za 10 miesięcy, klasy III za 8 miesięcy.

Płatności prosimy regulować na rachunek bankowy Rady Rodziców:
Bank Santander
32 1500 1272 1212 7005 7465 0000
Tytułem: składka RR, klasa – nazwisko i imię ucznia

Opłata za ochronę w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o wysokości składek na ochronę w roku szkolnym 2020/2021

Klasy I i II – 60zł za rok (możliwość wpłaty w 2 ratach po 30zł za semestr, płatne z góry)
Klasy III – 54zł za rok (możliwość wpłaty w 2 ratach po 27zł za semestr, płatne z góry)

Płatności prosimy regulować na rachunek bankowy Rady Rodziców:
Bank Santander
32 1500 1272 1212 7005 7465 0000
Tytułem: ochrona, klasa – nazwisko i imię ucznia

Stypendium Szkolne i Zasiłek Szkolny

Ikona szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie przypominamy, że można ubiegać się o stypendium szkolne lub zasiłek. Termin składania wniosku upływa 15 września 2020 r., należy złożyć go w OPS – Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy, w której mieszka uczeń/uczennica. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+). Wniosek można pobrać https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wniosek-o-stypendium-szkolne_0.docx

https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-materialna-dla-uczniow-a3.pdf

Jeśli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, ale przekracza kryterium dochodowe 528 zł na osobę, można się ubiegać o stypendium lub dofinansowanie z Rady Rodziców.  Wypełniony Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.   

Więcej …

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu