Samorząd uczniowski

Samorząd 2019/2020 w składzie:
Przewodnicząca – Zuzanna Markowska 2b
Zastępca – Krzysztof Gil 1fg

Opiekunem SU jest pani Katarzyna Wójcik

Drodzy Królewiacy!
W tym roku szkolnym chcielibyśmy sprawić, że będziecie przychodzili do szkoły nie tylko, żeby się uczyć. Możecie nas znaleźć na korytarzu lub w szkolnym radiowęźle. Pamiętajcie, że tworzymy jedność i zawsze jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i gotowi do ich realizacji.
Wasz Samorząd

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu