Samorząd uczniowski

Samorząd 2020/21 w składzie:
Przewodnicząca – Zuzanna Markowska 3b
Zastępca – Krzysztof Gil 2fg

Przedstawiciele sekcji:

1. wolontariatu- Marysia Woszczenko (od 1/09/20) W roku szkolnym  2019/20: Magdalena Stefańska
2. sportu- Kuba Felberg
3. ekologii- Ela Ciesielska 
4. dni tematycznych- Krzysiek Gil
5. wydarzeń kulturalnych- Zuzanna Markowska

Opiekunem SU jest pani Katarzyna Wójcik

Drodzy Królewiacy!
W tym roku szkolnym chcielibyśmy sprawić, że będziecie przychodzili do szkoły nie tylko, żeby się uczyć. Możecie nas znaleźć na korytarzu lub w szkolnym radiowęźle. Pamiętajcie, że tworzymy jedność i zawsze jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i gotowi do ich realizacji.
Wasz Samorząd

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu