Dokumenty szkoły

Statut 2019 – Tekst ujednolicony po zmianach w dniu 1.12.2019 (Pobierz)

Program Wychowawczo- Profilaktyczny  (Pobierz)

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (Pobierz)

Zarządzenie Dyrektora OWU (Pobierz)

Ogólne warunki umów najmu (Pobierz)

Ogólne warunki umowy dzierżawy (Pobierz)

Regulamin Monitoringu Wizyjnego (Pobierz)

 

 

 

 

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu