Author Archive: Anna Lubińska

GIEŁDA UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

Od poniedziałku do czwartku (7-10 września 2020 r.) W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH w godz. 9:00 – 14:00 w sali Samorządu Szkolnego odbędzie się GIEŁDA UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW.

Zapraszamy Was w następującym porządku:
7 września (poniedziałek) – klasy 1.
8 września (wtorek) – klasy 2. po szkole podstawowej
9 września (środa) – klasy 2. po gimnazjum
10 września (czwartek) – klasy 3.

W celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego obowiązują następujące ZASADY:

Więcej …

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na zebrania z wychowawcami, które odbędą się we wtorek 8 września 2020 r.:
o godz. 18.00 Rodziców uczniów klas I
o godz. 18.30 Rodziców uczniów klas II i III
Po spotkaniach klasowych odbędzie się zebranie przedstawicieli wszystkich klas (tzw. “trójek klasowych”) z prezydium Rady Rodziców X LO
Prosimy Państwa o zapoznanie się ze Statutem X LO
Rodziców uczniów klas I posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o dostarczenie ich (kopii) do szkoły, do wychowawcy lub psychologa.

Królówkowicze na Gali Online podsumowującej program edukacyjny Szkoła Dialogu w 2019 roku

Szkoła Dialogu banerek

Nasza szkoła ponownie uzyskała zaszczytny tytuł Szkoły Dialogu. Mieliśmy, jak co roku, wziąć udział w pięknej Gali w Teatrze Wielkim. Koronawirus pokrzyżował te plany. Mogliśmy jedynie uczestniczyć w uroczystości online.
Forum Dialogu już od 12 lat wspiera uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w poszukiwaniu osobistych losów członków dawnych społeczności żydowskich w ich miejscowościach. Grupy projektowe uczestniczące w programie Szkoła Dialogu odkrywają często zapomnianą lokalną historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom.

Więcej …

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu