Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Lp Imię i nazwisko Funkcja Klasa
1 Sławomir Rudak Przewodniczący III f
2 Piotr Walczak Vice Przewodniczący II a
3 Katarzyna Assendi Sekretarz II d
4 Paweł Kręgielewski Skarbnik II f
5 Iwona Stawińska
Członek I a
6 Małgorzata Harasimowicz Członek I b

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
1 Małgorzata Borkowska
Przewodniczący II f
2 Agnieszka Koptas Członek II b
3 Lucyna Łomańska Członek II b

Komisja Socjalna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
1 Anna Góral
Przewodniczący III d
2 Hubert Adamowicz
Członek I a
3 Arkadiusz Mierzejewski
Członek I b

Numer konta Rady Rodziców:

Numer konta: 32 1500 1272 1212 7005 7465 0000