Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Lp Imię i nazwisko Funkcja Klasa
1 Sławomir Rudak Przewodniczący III f
2 Piotr Walczak Vice Przewodniczący II a
3 Katarzyna Assendi Sekretarz II d
4 Robert Adamczak Skarbnik I c
5 Maria Chmielewska
Członek II b
6 Jolanta Kończyk Członek III a

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
1 Elżbieta Zborowska
Przewodniczący II f
2 Małgorzata Borkowska Członek I f
3 Robert Fabiański Członek III b

Komisja Socjalna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
1 Anna Góral
Przewodniczący II d
2 Lucyna Łomańska
Członek I b
3 Maryla Owczarek
Członek II f

Numer konta Rady Rodziców:

Numer konta: 32 1500 1272 1212 7005 7465 0000