Doradztwo zawodowe w X Liceum Ogólnokształcącym

W zakresie doradztwa zawodowego współpracujemy z koordynatorem w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 7 w Warszawie, ul. Narbutta 65/71.

W naszej szkole realizujemy doradztwo zawodowe na zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach przedmiotowych i wychowawczych oraz w trakcie konsultacji indywidualnych.

Ponadto w szkole są organizowane spotkania  dla uczniów mające na celu zapoznanie
z możliwościami kontynuowania nauki np. na uczelniach zagranicznych, poznanie przedstawicieli różnych zawodów, w tym absolwentów Królówki.

Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego znajduje się w gabinecie psychologa X LO

W nim koordynator szkolny pomoże ci:

  • poznać swoje predyspozycje zawodowe i wybrać odpowiedni kierunek dalszego kształcenia,
  • określić możliwe ścieżki własnego rozwoju uwzględniające poznanie własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych,
  • poznać główne trendy na rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców

 

Model Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego:

system_doradztwa_zawodowego

Informacje na temat doradztwa zawodowego można znaleźć również na stronach:

Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń:  http://crdz.wcies.edu.pl

Biura Edukacji m.st. Warszawy- w zakładce Kształcenie zawodowe:

http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego