Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia do korzystania z konsultacji psychologicznych w naszej szkole.
Możesz skontaktować się z nami, jeśli:

masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen lub systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
masz problemy rodzinne,
znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.

Ale również, gdy:

chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
masz ciekawe pomysły, o których chcesz komuś powiedzieć,
chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać…

Gwarantujemy ci szczerą, życzliwą, dyskretną rozmowę.

Kontakt: tel: (22) 854 09 25
Zapraszamy też na indywidualne konsultacje w ramach doradztwa zawodowego.

Godziny pracy zespołu psychologiczno- pedagogicznego
Rok szkolny 2019/2020

mgr Katarzyna Wójcik
(psycholog)

mgr Anna Lubińska
(psycholog)

mgr Karolina Zając
(pedagog)

Poniedziałek

10.45 – 12.55
Lekcja psychologii 2c
13.40 – 16.00
8:00 – 14.15 8.00 – 12.30

Wtorek

9:00 – 16.00

Środa

9:00 – 14.00 12:30 – 16:30

Czwartek

12.30 – 15.15 8.00 – 12.30

Piątek

9:00 – 14:30 13.30 – 16.30