Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia do korzystania z konsultacji psychologicznych w naszej szkole.
Możesz skontaktować się z nami, jeśli:

masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen lub systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
masz problemy rodzinne,
znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.

Ale również, gdy:

chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
masz ciekawe pomysły, o których chcesz komuś powiedzieć,
chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać…

Gwarantujemy ci szczerą, życzliwą, dyskretną rozmowę.

Kontakt: tel: (22) 854 09 25
Zapraszamy też na indywidualne konsultacje w ramach doradztwa zawodowego.

              Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego

              rok szkolny 2019/2020

 

mgr Katarzyna Wójcik
(psycholog)

mgr Anna Lubińska
(psycholog)

mgr Karolina Zając
(pedagog)

Poniedziałek

8:00 – 14.15         10:00 -15:30

Wtorek

 9:00 – 16.00 7:30 – 12:30

Środa

9:00 – 14.00 12:30 – 16:30 7:30 – 9:00

Czwartek

9:00 – 14:30 12:30 – 15:15

Piątek

       9:00 – 14:30

lekcja psychologii 2c

(6 godz.lek. 12:55 – 13:40)