Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia zapraszamy do korzystania z konsultacji psychologicznych w naszej szkole.
Możesz skontaktować się z nami, jeśli:

masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen lub systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
masz problemy rodzinne,
znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób,
masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia….

lub jakiś inny, a nie wiesz gdzie się zwrócić po pomoc

Ale również, gdy:

chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
masz ciekawe pomysły, o których chcesz komuś powiedzieć,
chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać…

Gwarantujemy ci szczerą, życzliwą, dyskretną rozmowę.

Kontakt: tel: (22) 854 09 25    mail: psycholog@krolowka.pl 
oraz- dla uczniów i rodziców- przez dziennik elektroniczny

Zapraszamy też na indywidualne konsultacje w ramach doradztwa zawodowego.

              Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego
rok szkolny 2019/2020

mgr Katarzyna Wójcik
(psycholog)

mgr Anna Lubińska
(psycholog)

mgr Karolina Zając
(pedagog)

Poniedziałek

8:00 – 14.15                 10:00 -16:00

Wtorek

 9:00 – 16.00 8:00 – 12:30

Środa

9:00 – 14.00 12:30 – 16:30 7:30 – 9:00

Czwartek

9:00 – 14:30 12:30 – 15:15

Piątek

9:00 – 14:30
lekcja psychologii 2c
(6 lekcja 12:55 – 13:40)
Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu