Aktualności

Szanowni Państwo,

Od dnia 13.03.2020 r. sekretariat X LO będzie czynny w godzinach 10.00 – 14.00.

Bardzo prosimy o kontakt ze szkołą wyłącznie drogą mailową i telefoniczną.

Dyrektor X LO

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Warszawie zostają zawieszone od dnia 12.03.2020 roku.
Bieżące szczegółowe informacje zamieszczamy w poczcie wewnętrznej dziennika elektronicznego.

Trzecia sesja naukowa w Królówce. Tegoroczna edycja pod hasłem „Granice”

Granice w życiu, prawie, w sztuce, matematyce, filozofii, psychologii, w fizyce i chemii, granice pamięci, państwa i ekonomii … Tym zagadnieniom poświęcona była sesja naukowa, która odbyła się w dniu 7 lutego 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im Królowej Jadwigi w Warszawie.
W przygotowanie sesji naukowej aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, a także zaproszeni goście.
Łącznie tego dnia miały miejsce 23 interesujące i różnorodne warsztaty, podczas których toczyły się gorące dyskusje na temat istnienia granic w naszym życiu.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. asertywność, Mur Berliński jako granica w środku miasta, Stephen Hawking – naukowiec, który przekroczył granice wszechświata, czy język ma granice, pojęcie pieniądza, granice w sporcie, granice i trans granice w filmie, granice państwa, HTML, CSS, JavaScript – zabawa bez granic, czy śmierć jest granicą?

Więcej …