Konkurs matematyczny

FINAŁ KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 17.03.2017 ROKU O GODZ: 13.30 W SIEDZIBIE X LO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”

Pomysł konkursu narodził się z obserwacji i zdobytego doświadczenie podczas prowadzonych od 10 lat zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów uzdolnionych. Wielu młodych ludzi chciało brać udział w jakimś konkursie matematycznym na innym poziomie niż Olimpiada Matematyczna. Chcieli sprawdzać swoje umiejętności i wówczas wspólnie z grupą uczniów klas trzecich i drugich, biorących udział w zajęciach dodatkowych, doszliśmy do wniosku, że dlaczego by nie w „Królówce” zapoczątkować konkursu matematycznego? Początkiem były regularne zadania do rozwiązania w domu. Po pewnym czasie w zespole matematyków podjęliśmy decyzję o wyjściu z konkursem do innych szkół i tak w listopadzie 2014 roku zapoczątkowany został Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”.

Prusiński Andrzej