Konkurs matematyczny

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”

Pomysł konkursu narodził się z obserwacji i zdobytego doświadczenie podczas prowadzonych od 10 lat zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów uzdolnionych. Wielu młodych ludzi chciało brać udział w jakimś konkursie matematycznym na innym poziomie niż Olimpiada Matematyczna. Chcieli sprawdzać swoje umiejętności i wówczas wspólnie z grupą uczniów klas trzecich i drugich, biorących udział w zajęciach dodatkowych, doszliśmy do wniosku, że dlaczego by nie w „królówce” zapoczątkować konkursu matematycznego. Początkiem były regularne zadania do rozwiązania w domu. Po pewnym czasie w zespole matematyków podjęliśmy decyzję o wyjściu z konkursem do innych szkół i tak w listopadzie 2014 roku zapoczątkowany został Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”.

Prusiński Andrzej

Terminarz Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „KRÓLOMATHIC”

ETAP I
9 XII 2016 – 20 I 2017 – Rozwiązanie zadań ogłoszonych na stronie XLO i złożenie rozwiązań w sekretariacie XLO do 20 stycznia 2017 roku w zaklejonej kopercie
1 II 2017 – Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

ETAP II
10 II 2017 godz. 13:00 – FINAŁ 30 uczniów z najlepszymi wynikami z etapu I
3 III 2017 godz. 13:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Do pobrania: Zadania do Etapu I Konkursu matematycznego Królmathic 2016-2017