Konkurs matematyczny

UWAGA
IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”

Etap I – zadania ” pobierz”

terminarz:
ETAP I -od 11 XII 2017 do 13 I 2018 roku –
(rozwiązane zadania składamy osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie)

ETAP II (FINAŁ) –  9 II 2018 roku o godzinie 14:00 w siedzibie X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie
16 II 2018 roku – ogłoszenie wyników
2 III 2018 roku – wręczenie nagród

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”

Pomysł konkursu narodził się z obserwacji i zdobytego doświadczenie podczas prowadzonych od 10 lat zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów uzdolnionych. Wielu młodych ludzi chciało brać udział w jakimś konkursie matematycznym na innym poziomie niż Olimpiada Matematyczna. Chcieli sprawdzać swoje umiejętności i wówczas wspólnie z grupą uczniów klas trzecich i drugich, biorących udział w zajęciach dodatkowych, doszliśmy do wniosku, że dlaczego by nie w „Królówce” zapoczątkować konkursu matematycznego? Początkiem były regularne zadania do rozwiązania w domu. Po pewnym czasie w zespole matematyków podjęliśmy decyzję o wyjściu z konkursem do innych szkół i tak w listopadzie 2014 roku zapoczątkowany został Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”.

Andrzej Prusiński