Kandydaci – Zasady rekrutacji

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 :

Wszystkie klasy realizują obowiązkowo język angielski.

  Nazwa/Profil Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Drugi język

(do wyboru )

Przedmioty punktowane w rekrutacji Dodatkowe
A humanistyczna Język polski

WOS

Historia

J. hiszpański

lub

J. francuski

Jęz. polski

Matematyka

Jęz. obcy

Historia

Elementy historii sztuki
B Matematyczno-fizyczna Matematyka

Fizyka

Informatyka

J. hiszpański

lub

J. niemiecki

Jęz.polski

Matematyka

Jęz. obcy

Fizyka

Zajęcia na Wydziale Fizyki PW
C Społeczna WOS

Filozofia

Język angielski

J. hiszpański

lub

J. francuski

Jęz.polski

Matematyka

Język obcy

WOS

Retoryka

Psychologia społeczna

D Matematyczno-geograficzna Matematyka

Geografia

Język obcy

J. niemiecki

lub

J. rosyjski

(na poziomie rozszerzonym)

Jęz. polski

Matematyka

Język obcy

Geografia

Ekonomia w praktyce
F Biologiczno-chemiczna Biologia

Chemia

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Laboratoria SGGW, PW

Ponadto w ofercie Liceum:

Warsztaty naukowe i obozy naukowe ( klasa B objęta patronatem Wydziału Fizyki PW ), warsztaty prawa we współpracy z Akademią L. Koźmińskiego, Laboratoria biologii i chemii ( SGGW i PW ), projekty uczniowskie, koła przedmiotowe, Międzyszkolny Konkurs matematyczny „KRÓLOMATHIC”, koło teatralne, wymiana międzynarodowa, Festiwal kulturalny SZAFA, Festiwal Międzynarodowy, Małe Formy Teatralne, Konkursy literackie, wolontariat, szachy, zajęcia sportowe, taniec, aerobik, radio szkolne, doradztwo zawodowe, program prozdrowotny XLO a nie XXL.

 

Zasady rekrutacji na 2018-2019

 

Drodzy Kandydaci, poniżej przedstawiamy link dotyczący REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum 

Powodzenia.