Kandydaci – Zasady rekrutacji

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Ponadto w ofercie Liceum:

Warsztaty naukowe i obozy naukowe (klasa B objęta patronatem Wydziału Fizyki PW ), warsztaty prawa, Laboratoria biologii i chemii ( SGGW i PW ), projekty uczniowskie, koła przedmiotowe, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „KRÓLOMATHIC”, koło teatralne, wymiana międzynarodowa, Festiwal kulturalny SZAFA- Sztubacki Awangardowy Festiwal Artystyczny, Małe Formy Teatralne, konkursy literackie, koncerty Filharmonii Narodowej, wolontariat, szachy, zajęcia sportowe, taniec, aerobik, radio szkolne, doradztwo zawodowe, program prozdrowotny XLO a nie XXL.

Zasady rekrutacji na 2019-2020

Powodzenia!