Kandydaci – Zasady rekrutacji

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy 5 klas pierwszych

Klasa

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji Język obcy obowiązkowy Drugi język obcy

(wybór między)

Przedmioty rozszerzone

A

j. polski

matematyka

j. obcy

historia

j. angielski j. francuski

j. hiszpański

1. WOS; 

2. historia

3. (Po klasie pierwszej wybór trzeciego rozszerzenia) wybór między: j. polski / j. angielski / filozofia

B j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

j. niemiecki

j. hiszpański

1. matematyka; 

2. fizyka

3. informatyka

C j. polski

matematyka

j. obcy

WOS

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

1. wybrany język obcy

2. WOS

3. (Po klasie pierwszej wybór trzeciego rozszerzenia) wybór między: j. polski / j. angielski / filozofia

D j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

1. matematyka

2. geografia

3. wybrany język obcy

F j. polski

matematyka

j. obcy

biologia

j. niemiecki

j. rosyjski

1. biologia; 

2. chemia