Kandydaci – Regulamin

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego znajdują się w następujących dokumentach:

I. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7), obowiązująca od 18 stycznia 2014r.

II. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 24 listopada 2015r. poz.1942)

III. Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji:

Zobacz / Pobierz

Zasady przeliczania osiągnięć na punkty:

Zobacz / Pobierz