Kandydaci – Informacje

Zapraszamy w sobotę 16 marca 2019 r. na dzień otwarty.

Uczniów klas III gimnazjum zapraszamy w godz. 9.00 – 12.00, spotkanie z p.Dyrektor o godz. 10.00

Uczniów klas VIII SP zapraszamy w godz. 11.00 – 14.00, spotkanie z p.Dyrektor o godz. 12.30

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

 

DOKUMENTY niezbędne w ostatnim etapie rekrutacji:
1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3. 2 zdjęcia (podpisane: imię + nazwisko + data urodzenia),
4.Oświadczenie (podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów) związane z uczęszczaniem na religię i/lub etykę,
5. Kserokopia lub oryginał aktu urodzenia do wglądu.

PLIKI DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE religia / etyka – uczniowie wszystkich klas

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY