Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

 

Data Wydarzenie
1 IX Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
8-9  IX Kiermasz podręczników
12-14 IX Wyjazd  integracyjny kl.  1  A, C, D
14-16 IX Wyjazd  integracyjny kl.  1  B, E, F
20  IX Zebrania wychowawców z rodzicami
30 IX Termin złożenia wstępnych  deklaracji maturalnych
5 X Spotkanie uczniów kl. III z dyrekcją szkoły – procedury maturalne
14 X Dzień Komisji Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
28 X Ślubowanie klas pierwszych
31 X Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 8  XI Zebrania  z rodzicami , w tym  spotkanie z dyrekcją szkoły- procedury maturalne
16 XI Wizyta gości z Izraela
XI – XII Matury próbne kl. III
13 XII Konsultacje dla rodziców – dzień otwarty
20 XII Termin wystawienia ocen śródrocznych
22 XII Klasowe spotkania wigilijne
23-31 XII Zimowa przerwa świąteczna
3  I  2017 Klasyfikacja  klas I – III  za I półrocze
4 I Początek II półrocza
17 I Zebrania semestralne wychowawców z rodzicami
28 I Studniówka
2 II Ostateczny szkolny termin składania deklaracji maturalnych
13 – 24 II Ferie zimowe
II – III Targi Edukacyjne EXPO
28  II Dzień Języka Ojczystego –  V  szkolne dyktando
18  III Dzień otwarty  dla kandydatów do Liceum
27  III Przewidywane  oceny  za II półrocze  w kl. III
28  III Zebrania wychowawców z rodzicami
III Dni kultury w Królówce – SZAFA
III – IV Rekolekcje wielkopostne
4 IV Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum
13-18 IV Wiosenna przerwa świąteczna
21 IV Termin wystawienia ocen końcowych w kl. III
24 IV Klasyfikacja roczna  klas  III
28 IV Uroczyste  zakończenie roku  szkolnego dla kl. III
2 V Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4, 5, 8 V Pisemne egzaminy  maturalne,  dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. I i II
22-26  V Sprawdziany roczne dla klas I -II
5 VI Oceny przewidywane  za II półrocze  w kl. I i II
6 VI Zebrania wychowawców z rodzicami
16 VI Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19 VI Termin wystawienia ocen rocznych w kl. I i II
20 VI Klasyfikacja roczna  kl. I i II
22 VI Dzień Sportu
23 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
24 VI- 31 VIII Ferie letnie
25 – 30 VIII Egzaminy poprawkowe

Daty innych wydarzeń szkolnych, w tym imprez kulturalnych, zostaną podane po uzgodnieniu z organizatorami i samorządem uczniów.