Informacje o szkole

Dlaczego warto wybrać Królówkę?
Bogate tradycje sięgające 1874 roku
Współpraca ze Stowarzyszeniem Najstarszych Szkół w Polsce
Wyróżnienie Perspektyw ZŁOTA TARCZA
Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”
Patronat Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
Warsztaty naukowe na Politechnicce Warszawskiej
Laboratoria na SGGW i PW
Sesje naukowe
Obozy naukowe
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny KRÓLOMATHIC
Festiwal Kulturalny SZAFA
Konkurs Małych Form Teatralnych
Szkolne koło teatralne ENES
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej
Koncerty Filharmonii Narodowej
Sukcesy naszych sportowców

A przede wszystkim… przyjazna atmosfera!

i wiele innych…

Zapraszamy! Przyjdź i sprawdź!