Dokumenty szkoły

 Statut (statut 2017 tekst jednolity)

Program Wychowawczy X Liceum Ogólnokształcącego(Zobacz/Pobierz)

Program Profilaktyki X Liceum Ogólnokształcącego (Zobacz/Pobierz)

X LO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (Zobacz/Pobierz)

Plan pracy X LO (Zobacz/Pobierz)