Dokumenty szkoły

Statut (Statut 2017 – Tekst jednolity po zmianach w dniu 01.09.2017)

Program Wychowawczy X Liceum Ogólnokształcącego(Zobacz/Pobierz)

Program Profilaktyki X Liceum Ogólnokształcącego (Zobacz/Pobierz)

X LO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (Zobacz/Pobierz)

Plan pracy X LO (Zobacz/Pobierz)