Dokumenty szkoły

Statut (Statut 2017 – Tekst ujednolicony po zmianach w dniu 01.12.2017)

Program wychowawczy i profilaktyki 2017/2018 (XLO PROGRAM WYCH_PROFILAKTYCZNY 2017 18 )

X LO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (Zobacz/Pobierz)

Ogólne warunki umów najmu (http://krolowka.pl/wp-content/uploads/2018/07/OWU_najem.pdf)

Ogólne warunki umowy dzierżawy (http://krolowka.pl/wp-content/uploads/2018/07/OWU_dzierzawa.pdf)