Dokumenty szkoły

Statut (Statut 2018 – Tekst ujednolicony po zmianach w dniu 31.08.2018)

X LO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (Pobierz)

Zarządzenie Dyrektora OWU (Pobierz)

Ogólne warunki umów najmu (Pobierz)

Ogólne warunki umowy dzierżawy (Pobierz)

Regulamin Monitoringu Wizyjnego (Pobierz)