Bez kategorii

Królówka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W czwartek 23.01 b.r. klasa 2C, już jako kolejna z naszej szkoły po klasach 1A i 1C, uczestniczyła w warsztatach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconych cudzoziemcom, emigrantom, imigrantom i uchodźcom. Na spotkaniu poruszane były tematy kryzysu migracyjnego, cudzoziemców przybywających do Polski oraz nastawienia społeczeństwa polskiego wobec uchodźców. Zajęcia były okazją do wymiany poglądów, ale też pozyskania nowych informacji, które pomagają młodym ludziom wyrobić własne zdanie na temat migracji, o której na co dzień głośno w mediach. O ile środki masowego przekazu prezentują problem w dość stereotypowym ujęciu, o tyle zagadnienie migracji okazuje się być bardziej złożone.
Spotkanie było ciekawym doświadczeniem dzięki zaangażowaniu i interesującemu sposobowi prowadzenia warsztatów przez osoby reprezentujące Biuro Rzecznika.
Op. Olga Wodecka, kl 2C

Z żalem informujemy, że w dniu 25 stycznia 2020 r. zmarłProfesor Ryszard Żółtaniecki

absolwent naszej szkoły

matura 1969

naukowiec, dyplomata i poeta, komentator spraw publicznych.

W latach dziewięćdziesiątych pełnił ważne funkcje w polskiej służbie zagranicznej
jako Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji i na Cyprze
oraz dyrektor Departamentu Polityki Kulturalnej i Naukowej MSZ

 

 

VI Warszawski Konkurs wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają uczniów do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.
Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: komiks, prezentacja, film. Przygotowana praca powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne, zaś technika i pomysł wykonania oraz przedstawienia jest dowolny.

Więcej …